quinta-feira, 5 de novembro de 2009

JOSÉ MARÍA IPARRAGUIRRE BALERDI, POETA CARLISTA VASCO

http://www.soydesanturtzi.com/Imagenestop10/ger-iparragirre%20.jpg José María Iparraguirre José Mª Iparraguirre GERNIKAKO ARBOLA Gernikako Arbola da bedeinkatua, euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman ta zabal zazu munduan frutua, adoratzen zaitugu, arbola santua. Mila urte inguru da esaten dutela, Jainkoak jarri zuela Gernikako Arbola. Zaude, bada, zutikan orain ta denbora, eroritzen bazera, arras galdu gera. Ez zera eroriko, Arbola maitea, baldin portatzen bada, Bizkaiko Juntea. Laurok hartuko degu zurekin partea pakean bizi dedin euskaldun jendea. Betiko bizi dedin Jaunari eskatzeko jarri daitezen danok laster belauniko. Eta bihotzetikan eskatu ezkero, Arbola biziko da orain eta gero. Arbola botatzea dutela pentsatu, Euskal Herri guztian danok badakigu. Ea, bada, jendea, denbora orain degu, erori gabetanik eduki behar degu. Beti egongo zera udaberrikoa, lore aintzinetako mantxa gabekoa. Erruki zaitez, bada, bihotz gurekoa, denbora galdu gabe, emanik frutua. Arbolak erantzun du kontuz bizitzeko, eta bihotzetikan Jaunari eskatzeko. Gerrarik nahi ez degu, pakea betiko, gure lege zuzenak hemen maitatzeko. Erregutu diogun Jaungoiko jaunari pakea emateko orain eta beti, bai eta indarra ere zerorren lurrari, eta bendizioa Euskal Herriari. EL ÁRBOL DE GUERNICA Bendito es el Arbol de Gernika, amado por todos los vascos. Da y extiende tu fruto por el mundo, te adoramos, Arbol sagrado. Hace unos mil años que se dice que Dios plantó el Arbol de Guernica. Manténte en pie ahora y siempre, si caes estamos perdidos. No caerás, árbol querido, si la Junta de Vizcaya se porta. Nos uniremos a ti las cuatro provincias para que viva en paz la grey vasca. Arrodillémonos todos para pedir al Señor que nuestro Arbol viva para siempre. Y si se lo pedimos de corazón, el Arbol vivirá ahora y siempre. En Vasconia todos sabemos que han planeado tumbar el Arbol. Ea, paisanos, esta es nuestra hora, mantengámoslo en pie sin que se caiga. Vivirás siempre en primavera, antigua flor sin mancha. Apiádate de nosotros, querido Arbol, danos tu fruto sin perder mas tiempo. El Arbol nos responde que vivamos alerta y que se lo pidamos a Dios con fervor. No queremos guerra, sino paz duradera para que se respeten nuestras rectas leyes. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos conceda paz ahora y siempre, y que dé también fuerza a tu tierra y su bendición al Pueblo Vasco. "Ara nun diran, menda maiteak ara nun diran zolaiak Baserri eder zuri zuriak iturri eta ibaiak. Endayan nago zoraturikan zabal zabalik begiak: Ara España... lur oberikan ez da Europan guztian" "He aquí los campos y montes queridos los hermosos caseríos, las fuentes y los ríos. Estoy loco de contento en Hendaya, con los ojos muy abiertos: Ahí está España, mejor tierra no la hay en Europa entera". Boga, boga mariñela mariñela joan behar degu urrutira urrutira bai Indietara, bai Indietara. Ez det, ez det, ez det, nik ikusiko zure kai ederra kai ederra Agur, agur, agur, Ondarroako itsas itsaso bazterra, itsas itsaso bazterra. Mariñela, mariñela, boga! mariñela. Boga, boga mariñela = marinero mariñela joan behar degu = tenemos que ir urrutira = lejos urrutira bai Indietara, = a las indias bai Indietara. Ez det, = no ez det, ez det, nik ikusiko = veré zure kai ederra = tu bello puerto kai ederra =bello puerto Agur, = adios agur, agur, Ondarroako = la mar de ondarroa itsas itsaso bazterra, itsas itsaso bazterra. Mariñela, mariñela, boga! mariñela. AMERIKATIK URRETXUAKO SEMIEI Billarreal de Urretxu Nere erri maitea Seme bat emen dezu Amorioz betea. Nai, baña nola ikusi Au da lan tristea Zuretzat nai det bizi Urretxu nerea. Villarreal de Urretxu mi querido pueblo aquí tienes un hijo lleno de amor. Pero ver esto, es una tristeza (lit. un trabajo triste) para ti quiero vivir mi urretxu. Bi milla eta seiregun Legua badira, Montebideotikan Euskal errira Naiz esperantzetan Etorri bagera Aurreratasun gabe Urtiak juan dira. Dos mil seiscientas leguas son desde Montevideo a Euskal Herria aunque en esperanzas hayamos venido sin ¿?¿?¿¿¡ han pasado años Bai, nere adiskideak Bear da pensatu Zuretzat Amerikak Nola dan mudatu Iñork emen eziñ du Lanikan billatu Oraiñ datorrenari Bear zaio damutu. Gañera izan degu Emen ere gerra Gure zori onean Pakea egiñ da; Bañan gerra ondoren Dakar diktadura On Lorenzo Latorre Nagusi degula. Además hemos tenido aquí también guerra en nuestra buena suerte se ha hecho la paz pero después de la guerra trae la dictadura Don Lorenzo Latorre siendo el jefe. Ez, bada, ez etorri Gaur lur onetara Il edo bizi obe da Juatea Habanara; Au da gure bandera Españaren onra Txurrukaren semeak Ara juango gera. Si se puede, no vengáis hoy a esta tierra vivir o morir es mejor ir a la Habana esta es nuestra bandera y la honra de españa los hijos de churruca allá iremos Agur adiskideak Ikusi artean Zuenganatuko naiz Egunen batean. Esperantzakin bizi Nai det bitartean Gero ezurrak utzi Nere lur maitean. Adios amigos ya nos veremos volvére a vosotros algún día vivid con esperanza mientras tanto luego dejad vuestros huesos en mi querida tierra * Gracias a Escuela de Sara por las traducciones.

1 comentário:

  1. Hola soy el nieto de un biznieto de jose maria iparraguirre autor del himno vasco quisieramos saber si tienen contacto con otros familiares, gracias. les dejo mi direccion de e-mail facux@hotmal.com

    ResponderEliminar

Deixe o seu Comentário